BERGMANN

Lidenskap for musikk, vinyl og platespillerteknikk var grunnen til oppstart av Bergmann Audio. Folkene bak Bergmann Audio har hele tiden trodd på enkle løsninger, – enkel på en optimal måte. Grunntanken har vært at en platespiller skal bestå av så få deler som mulig, dette for å hindre interferens som kan påvirke lydgjengivelsen. Hver eneste del som er benyttet i konstruksjonen har hatt en grundig gjennomgang med hensyn på funksjon, materialvalg og design.